Welkom bij ABCounseling

Ik ben Anton Backx. Counselor en vertrouwenspersoon.Voor werknemers

Heeft u als medewerker last van ongewenste omgangsvormen (sociale onveiligheid) op het werk? Hieronder vindt u enkele praktische wenken en tips, deels gebaseerd op veelgestelde vragen.

Doe uw verhaal. Neem iemand in vertrouwen en vertel wat u dwarszit. Doormodderen is geen optie! In principe zijn uw leidinggevende of de vertrouwenspersoon daarvoor geschikte personen. De bedrijfsarts kan ook een optie zijn. Kunt u bij hen niet terecht? Overweeg dan om iemand van buiten de organisatie om raad te vragen; uw partner, een goede kennis… Eventueel een collega, maar let op: helaas is het een ervaringsfeit dat collega’s vaak niet vertrouwelijk met uw verhaal kunnen omgaan.

Ik heb een fijne leidinggevende. Toch naar een vertrouwenspersoon ? Het staat hierboven eigenlijk al: Dat hoeft beslist niet. Als u goed terecht kunt bij uw leidinggevende dan heeft dat zelfs de voorkeur. Tenslotte is hij/zij degene die het beste voor de oplossing kan zorgen! Geef u leidinggevende indien mogelijk een kans om u te helpen, óók als u het niet zo gewend bent om met hem/haar over persoonlijke zaken te spreken. Als u het moeilijk vind om zo’n gesprek aan te gaan, maak dat dan gewoon kenbaar. Een goede leidinggevende begrijpt dat. Wees wel duidelijk, zodat uw leidinggevende goed begrijpt dat u iets lastigs wilt bespreken. Hij of zij maakt dat immers ook niet dagelijks mee.

Geen vertrouwenspersoon ? In principe heeft u er, wanneer u dat wilt, recht op dat u uw verhaal kunt doen bij een deskundige én discrete vertrouwenspersoon. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u dat bijvoorbeeld aanhangig maken bij de ondernemingsraad. Vaak ís er wel een vertrouwenspersoon, maar weet niet iedereen dat. Als uw organisatie een intranet heeft, dan is dat vaak de plek waar u meer informatie kunt vinden. Bij de afdeling HRM zijn de gegevens van de vertrouwenspersoon in de regel ook bekend. Als u telefonisch contact met die afdeling zoekt hoeft u niet uw naam te noemen, als u dat niet wilt.

Hoe gaat dat, met zo’n vertrouwenspersoon ? Het antwoord is eenvoudig: zoals ú het wilt. Als u alleen uw verhaal kwijt wilt, dan blijft het daar ook bij en wordt niemand anders geïnformeerd. En als u in actie wilt komen dan zal de vertrouwenspersoon u daarbij helpen, maar ú blijft over elke stap beslissen. Maakt u dus geen zorgen over uw anonimiteit als u contact zoekt met de vertrouwenspersoon.

Komt de vertrouwenspersoon altijd van ‘buiten’? Nee, dat hoeft niet. Uw werkgever kan ook één of meerdere interne vertrouwenspersonen aanstellen en combinaties van in- en extern komen ook voor. Het één is niet per definitie beter dan het ander. Heeft u echter het gevoel dat de interne vertrouwenspersoon moeite heeft met uw ‘zaak’? Bijvoorbeeld omdat hij/zij de andere partij goed kent? Maakt u dat dan bespreekbaar om tot een oplossing te komen.

Een klacht indienen? Soms is dat nodig. Er zijn situaties waarin er geen andere uitweg denkbaar is. Maar: een formeel klachtonderzoek is een belastend, langdurig en ingrijpend traject; voor alle betrokkenen, dus ook voor u. Laat u dus goed informeren en bijstaan, alvorens u deze stap zet. Misschien zijn er nog alternatieven? Overigens is het juist in zo’n geval óók in het belang van uw werkgever dat u goed geïnformeerd wordt, het liefst door een deskundige. Wijs hem of haar daarop!

Komt u er niet uit? Uw leidinggevende wíl u wel helpen, maar weet niet goed hoe? Of het ontbreekt hem of haar aan tijd? Wijst u hem of haar op ABCounseling en deze site.

Wat krijgt de werknemer van mij als vertrouwenspersoon ?

- Aandacht in een oplossingsgericht gesprek vanuit het principe dat álle betrokkenen (melder, ‘dader’ en organisatie) op de één of andere manier verder moeten.

Hierbij ligt de voorkeur bij informele oplossingsrichtingen als voorkeur boven het formele (dure, escalerende) klachtonderzoek.

- Maar soms is echter het indienen van een formele klacht de enige goede optie. Het voorval kan te ernstig zijn, of partijen zijn er in een eerder stadium niet uitgekomen.
Een deskundige vertrouwenspersoon zal zich echter realiseren dat veel zaken goed kunnen worden opgelost met een informeel, ‘minnelijk’ traject. De winst is duidelijk: een aanzienlijke kostenbesparing en een veel grotere kans dat partijen ‘met elkaar verder kunnen’.

Vrouwelijk vertrouwenspersoon gewenst of niet-westers ? Wanneer u bijvoorbeeld de voorkeur heeft voor een vrouwelijke vertrouwenspersoon dan is dat mogelijk. Zelfs wanneer ik als vast vertrouwenspersoon ben aangesteld, staan altijd vrouwelijke en niet-westerse collega’s paraat om mij in specifieke situatie terzijde te staan c.q. te vervangen.

Samenwerking tussen intern en extern vertrouwenspersoon ? Daarnaast is het mogelijk dat ik samenwerk met de interne vertrouwenspersoon in uw organisatie. U kunt hem/haar daarom vragen.


All content © Copyright 2018 by ABCounseling.
ABCounseling is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Counselors en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen