Welkom bij ABCounseling

Ik ben Anton Backx. Counselor en vertrouwenspersoon.Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Indien een organisatie of bedrijf het basispakket ‘vertrouwenspersoon’ afneemt conform de gedane offerte wordt hiervoor een eenmalige factuur verstuurd. Deze factuur moet worden voldaan voorafgaand aan het werk. De facturering wordt in één keer gedaan, jaarlijks, op de afgesproken oorspronkelijke startdatum van het werk.

Eventuele opzegging van het basispakket (jaarpakket) dient

twee maanden voor de gewenste einddatum te geschieden.

Tussentijdse opzegging is niet mogelijk indien al onderdelen van het basispakket zijn afgenomen.

Alle informatie, de inhoud van de gesprekken, alles wat gezegd is, bij het werk als vertrouwenspersoon of counseling blijft geheim.

Alleen in persoonlijk, onderling overleg met de hulpvrager worden zaken uit het gesprek (c.q.) de gesprekken gecommuniceerd met anderen.

Ook het bedrijf of de organisatie dat (c.q.) die het werk van de vertrouwenspersoon betaalt krijgt niets te horen of te weten over de inhoud van de gevoerde gesprekken.

Slechts het aantal gesprekken (max.5) wordt medegedeeld, anoniem, zonder naam.

Hulpvragers vullen na afloop van de gesprekken een evaluatie formulier (tevredenheids verklaring) in dat anoniem blijft.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon worden maandelijks gefactureerd door ABCounseling.

Alleen het daadwerkelijk aantal gevoerde of afgesproken gesprekken wordt in rekening gebracht met een maximum aantal van vijf gesprekken.

Bij meer dan 5 benodigde gesprekken wordt voorgesteld over te gaan op coaching, eventueel in overleg met het betrokken bedrijf of organisatie.

Indien een gesprek (voor counseling of met de vertrouwenspersoon of voor coaching) is afgesproken, kan dit door de hulpvrager alleen 24 uur van te voren worden geannuleerd. Te laat geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

Counseling of coaching vindt op persoonlijke titel plaats en wordt, eventueel in termijnen, contant of per girobank betaald door de hulpvrager.

Ook hier geldt optimale privacy, niets van het besprokene wordt gedeeld met derden tenzij dat afgesproken is met de hulpvrager zelf.

Indien de vervolg-coaching (na 5 vertrouwenspersoongesprekken) uit het opleidingsbudget van de hulpvrager worden betaald, wordt maandelijks aan het betrokken bedrijf of organisatie gefactureerd zoals bij de gesprekken met de vertrouwenspersoon.

Bij counseling (op persoonlijke titel) wordt altijd (na de gratis intake) een minimum aantal gesprekken overeengekomen.


All content © Copyright 2018 by ABCounseling.
ABCounseling is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Counselors en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen