Welkom bij ABCounseling

Ik ben Anton Backx. Counselor en vertrouwenspersoon.Referenties

Extern Vertrouwenspersoon:

In 2015 was ik namens ABCounseling opnieuw vertrouwenspersoon voor de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West.

Deze opdrachtgever was tevreden over de rol van ABCounseling in 2014, evenals de medewerkers die hulp of steun zochten.   De jeugdgezondheidszorg is een organisatie in transitie waardoor het beschikbaar stellen van een extern vertrouwenspersoon voor het personeel een goede keuze is gebleken. Het getuigt van zorg voor het personeel van een organisatie die onder grote druk staat, waar veel veranderd en onrust en onzekerheid zijn toegenomen door de omstandigheden waarin deze organisatie moet functioneren.

Counseling:

“Ik ben toch wel zeker zo’n 50 keer (in kader van opleiding tot psychiater) door meerdere verschillende professionele psychologen en therapeuten onder behandeling geweest maar die hebben toch een aantal zaken over het hoofd gezien die Anton er in een paar gesprekken uithaalde.”

E.V. Jeugdarts te Den Haag

“Anton was mijn coach. Met zijn integere begeleiding, de adviezen en tips heb ik veel geleerd over mijn eigen talenten en ontwikkelpunten, sterktes en valkuilen, wat goed van pas komt bij mijn persoonlijke ontwikkeling.”

S.H. Barendrecht

“Ik doe veel voor de gemeente, ik lever een belangrijke bijdrage aan de organisatie en wil daarvoor de juiste waardering ontvangen. Ik verwacht dan ook van mijn leidinggevenden dat men zich ook voor mij persoonlijk inzet als het erop aankomt.
Wat ik door het gesprek met Anton inzag was dat met name dit laatste voor mij een pijnpunt is. Het is zelfs een principezaak voor mij geworden waarvoor ik desnoods ook ten kostte van mijzelf en mijn werk zal strijden. Ik hoor wel mijn eigen twijfel en onzekerheid over dit laatste als ik hierover praat met Anton.
Ik heb het gevoel dat ik tekort wordt gedaan en dat men als leiding (en organisatie) in gebreke blijft uit eigenbelang.
Bovendien zullen ook collega’s kunnen profiteren van de procedurele omissies die ik manifest maak. Dat ik zo bijdraag aan een betere organisatie en beter werkgeversschap doet mijn goed en vind ik belangrijk. In het gesprek met Anton besef ik dat dit laatste ook een drijfveer is en krijg ik positieve feedback.”

P.B. Dordrecht

“Ik en mijn naaste collega’s werken als zeer verantwoordelijke medewerkers en verdienen alle vertrouwen te krijgen van het management. Dat geeft men als managers niet want thuiswerken of telewerken wordt slechts mondjesmaat toegestaan. Bij telewerken toestemming is de persoonlijke voorkeur of mening van de manager bepalend en lijkt er sprake te zijn van willekeur. Ik ben hierover verontwaardigd en vind het oneerlijk. Het verpest mijn humeur en werkzin omdat het telkens als item terugkeert. Bovendien voel ik (en met mij vele collega’s)zich onveilig als men dit ter sprake wil brengen. Men vreest het oordeel van de manager, er is geen volwassen dialoog. Het management zegt wel dat men positief is over thuiswerken maar ontmoedigt het in de praktijk toch. Anton helpt mij dit ongenoegen onder woorden te brengen en het samen met collega’s ter sprake te brengen bij mijn leidinggevenden.”

S.N. Dordrecht

Intern Vertrouwenspersoonwerk: (tot 1-2-2015)

“Ik wilde ontslag nemen maar door de gesprekken met Anton bleef ik in dienst bij de gemeente D.
Uiteindelijk kwam ik wel in een andere functie terecht maar bleef mijn ervaring en kunde behouden voor de organisatie. Er onstond een win-win situatie voor mij en mijn werkgever.”

R.C. Dordrecht

“Door het gesprek met Anton begreep ik dat ik mijn ‘gedwongen’ gang naar het loopbaancentrum ook kon zien als een nieuwe kans en mogelijkheid om in een andere functie terecht te komen. Ik zag de uitkomst van het functionerings en beoordelingsgesprek met mijn leidinggevende niet meer als een straf of oordeel maar meer als een uitgestoken helpende hand.”

B.S. Dordrecht

“Ik zag in dat ik krampachtig probeerde goed te functioneren ondanks grote zorgen thuis en dat ik (daarvoor) te weinig waardering vanuit het werk terug kreeg.
De balans van geven en nemen was weg en maakte mij ziek en boos.
Ook respect en waardering mag je vragen en je leiding bij gebrek daaraan erop wijzen wanneer men tekort schiet hierin. Anton kon mij dit duidelijk maken en hierin begeleiden.
Anton verwees mij ook naar de bedrijfsarts voordat het te laat zou zijn en ik ook mijn gezin tekort zou doen of echt ziek zou worden.
Ik mag ook voor mijzelf kiezen en tijd vragen om tot mijzelf (en gezin) te komen. Uiteindelijk is dat ook beter voor mijn werkgever.”

I.G. Dordrecht


All content © Copyright 2018 by ABCounseling.
ABCounseling is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Counselors en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen