Welkom bij ABCounseling

Ik ben Anton Backx. Counselor en vertrouwenspersoon.ABCounseling

Het counselings of vertrouwenspersoon gesprek
Je maakt een afspraak met mij en vermeldt of er sprake is van een probleem in je werksituatie of privé leven(of beiden…). Een gesprek met mij als counselor is altijd probleem gericht (het gaat over een persoonlijk onvermogen).
Als counselor schakel je me in als begeleider op persoonlijke titel. Je betaalt mij zelf en ik ben je persoonlijk begeleider.
Als je me aanspreekt als vertrouwenspersoon kom je meestal vanuit een bedrijf of organisatie die mij als extern vertrouwenspersoon heeft aangesteld of ingehuurd. Je bent ook dan verzekerd van geheimhouding, vertrouwelijkheid. Ik ben je persoonlijk begeleider maar je werkgever betaalt.
Het doel is in beiden gevallen hetzelfde. We gaan samen op zoek naar een oplossing voor een persoonlijk probleem.

Bij een gesprek onder de titel van vertrouwenspersoon is dat probleem altijd werkgerelateerd maar ligt de oplossing vaak ook op het persoonlijk vlak en het probleem vaak bij de manier waarop het werk is georganiseerd of bij de manier waarop collega’s samen werken of juist niet samen werken.
De afspraak kan (overdag of ‘s avonds) plaatsvinden bij mij op de praktijk of als vertrouwenspersoon, indien gewenst, ook op je werkadres (reserveer in dat geval zelf een rustige gesprekskamer) of een andere neutrale locatie bij jouw in de buurt.


All content © Copyright 2018 by ABCounseling.
ABCounseling is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Counselors en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen