Welkom bij ABCounseling

Ik ben Anton Backx. Counselor en vertrouwenspersoon.Kosten vertrouwenspersoon

Voor bedrijven en organisaties wordt gerekend met een zeer bescheiden beschikbaarheidstarief en een redelijke vergoeding voor een dienstenpakket (de prijs hiervan is onderling met opdrachtgever overeen te komen en afhankelijk van de grootte en aard van het bedrijf of organisatie).

Een af te nemen basis-dienstenpakket ‘ sociale veiligheid’ voor bedrijf of organisatie  bestaat uit:

- voorlichting en presentatie binnen het bedrijf of organisatie,

- het leveren van een jaarverslag,

- het onderhouden van de benodigde contacten met personeelszaken en/of leidinggevenden

Daarnaast wordt gerekend met een gesprekstarief (voor 60 minuten) voor daadwerkelijke afgenomen individuele hulpverlening door werknemers van werkgevers die het basispakket afnemen.

Dit gesprekstarief is €90,- per gesprek (voor maximaal 5 individuele gesprekken zodat er voor de werkever een kostenplafond bekend is).

Als extern vertrouwenspersoon werk ik altijd conform een geaccepteerde offerte en in opdracht van een bedrijf of organisatie.


All content © Copyright 2018 by ABCounseling.
ABCounseling is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Counselors en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen