Welkom bij ABCounseling

Ik ben Anton Backx. Counselor en vertrouwenspersoon.Kosten ABCoaching

Indien de counseling of het vertrouwenspersoongesprek meer tijd vergen dan is er sprake van coaching.

Vaak kan in dat geval een beroep gedaan worden op een bedrijfs opleidingsbudget en wordt in overleg een traject vastgesteld met een vastgesteld tarief volgens een offerte.


All content © Copyright 2018 by ABCounseling.
ABCounseling is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Counselors en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen